Žmogus ir žodis


"Žmogus ir žodis" - periodinis mokslo darbų žurnalas, leidžiamas Lietuvos edukologijos universiteto nuo 1999 metų.

Žurnalą „Žmogus ir žodis“ sudaro keturi sąsiuviniai:
• Didaktinė lingvistika
• Literatūrologija
• Svetimosios kalbos
• Filosofija

Kiekvienas sąsiuvinis išleidžiamas kartą per metus. Leidinio tikslas – skelbti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių filologijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininius  mokslinius tyrimus, atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiant  suteikti įvairių akademinių bendruomenių mokslininkams galimybę dalyvauti atviroje tarptautinėje diskusijoje mokslo, visuomenės švietimo, kultūros klausimais. Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir kt. kalbomis. Juose privalo būti mokslo straipsniui būtinos dalys: nurodomas tyrimų tikslas, objektas, metodai, pateikiami tyrimo rezultatai ir išvados. Recenzuojant straipsnius, taikomas dvigubas aklas recenzavimas. Redakcinėje kolegijoje yra ir užsienio šalių mokslininkų. Mokestis už straipsnio teksto tvarkymą ir jo publikavimą neimamasŽurnalas referuojamas šiose duomenų bazėse:Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L)
CSA: Sociological Abstracts
DOAJ
Index Copernicus
Humanities International Complete
Humanities International Index
Humanities Source
MLA Modern Language Association International Bibliography
The Philosopher's Index
TOC Premier Table of Contents
Ulrich's Periodicals Directory


Iki 2014 m. išleistus žurnalo numerius galite rasti jo senoje svetainėje

 

 Creative Commons License
Žurnale skelbiama medžiaga vadovaujantis Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Žurnalas licencijuojamas naudojant CC_BY_SA licenciją, kuri leidžia kitiems platinti, keisti ir kurti naujus kūrinius net ir komerciniais tikslais, nurodant pradinio kūrinio autorius. Naujam kūriniui turi būti nurodyta tokia pat licencija kaip ir originaliame kūrinyje. Žurnalas atviroje prieigoje pateikiamas vadovaujantis Lietuvos edukologijos universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintais „Lietuvos edukologijos universiteto mokslo, studijų ir kitos informacijos atvirosios prieigos politikos metmenimis“.