Redkolegijų politika

Žurnalo sekcijos

Pradžios puslapiai

Checked Priimamos paraiškos Unchecked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama

Didaktinė lingvistika

Editors
 • Vanda Kazanskienė
 • Ilja Lemeškin
 • Danguolė Mikulėnienė
 • Regina Rinkauskienė
 • Vilija Salienė
 • Peteris Vanags
Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Literatūrologija

Editors
 • Violeta Kelertienė
 • Reda Pabarčienė
 • Jonh Pier
 • Gerald Prince
 • Dalia Satkauskytė
 • Gitana Vanagaitė
Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Svetimosios kalbos

Editors
 • Jurga Cibulskienė
 • Anita Naciscione
 • Irena Praitis
 • Ernesta Račienė
 • Jutta Rymarczyk
Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Filosofija

Editors
 • Luc Anckaert
 • Liutauras Degėsys
 • Ivan Georgiev Kolev
 • Danny Praet
 • Jūratė Rubavičienė
 • Jolanta Saldukaitytė
Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Straipsniai

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Pabaigos puslapiai

Checked Priimamos paraiškos Unchecked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama
 

Recenzavimas

Kiekvienas žurnalui pateiktas rankraštis grąžinamas taisyti, jeigu neatitinka formalių žurnalo keliamų reikalavimų. Jei reikalavimus atitinka – rankraštis pateikiamas dviem nepriklausomiems recenzentams. Visus žurnalo Žmogus ir žodis straipsnius recenzuoja mažiausiai du anoniminiai ekspertai, vienas – būtinai iš kitos institucijos arba tarptautinis ekspertas. Recenzija standartizuota. Recenzentai vyriausiojo redaktoriaus arba atsakingųjų redaktorių skiriami konfidencialiai ir atlieka išsamų abipusį anoniminį recenzavimą (angl. double blind review). Jei recenzentų nuomonės išsiskiria (vieno – teigiama, kito – neigiama), skiriamas trečias recenzentas. Recenzentams įvertinus rankraštį, autoriui pranešama apie rankraščio tinkamumą ar netinkamumą arba prašoma rankraštį pakoreguoti pagal pateiktas pastabas. Autorius turi pakoreguoti straipsnį pagal recenzentų pastabas ir parengti atsakymą raštu apie atliktus pataisymus. Jeigu su recenzentų pastabomis autorius nesutinka, privalo argumentuotai paaiškinti, kodėl.

Žurnalas vadovaujasi Committee on Publication Ethics (COPE) Elgesio kodekso ir gerosios praktikos gairių žurnalų redaktoriams (2011) ir Elgesio kodekso žurnalų leidėjams (2011) rekomendacijomis.

Recenzentų etika

Recenzentai užtikrina, kad:

 • recenzija parengta profesionaliai, objektyviai ir per recenzavimui skirtą laiką;
 • užtikrina konfidencialumą;
 • deklaruoja esamus ar galimus interesų konfliktus;
 • recenzija korektiška;
 • informuoja redaktorių, jei įtaria straipsnio autoriaus nusižengimą etikai.

Redaktorių etika

Žurnalo redaktoriai užtikrina, kad:

 • sprendimai priimami objektyviai, nešališkai, sąžiningai, remiantis teikiamo straipsnio vertingumu ir tinkamumu žurnalui;
 • recenzavimas ir recenzentų tapatybė yra konfidenciali;
 • laikomasi nustatytų taisyklių ir reikalavimų redaktorių kolegijos nariams, straipsnių autoriams ir recenzentams;
 • kiekvienas numeris išleidžiamas nustatytu laiku ir periodiškumu.

 

Atviroji prieiga

Visos žurnalo publikacijos yra laisvai prieinamos skatinant visuotinį keitimąsi žiniomis.