Mokymasis lyg plaukimas: įsivaizduojamas mokyklos projektas pagal Deleuze’ą

Lilija Duoblienė

Santrauka


Šiame straipsnyje interpretuojamos vandens ir plaukimo alegorijos, kurios leidžia sukurti ateities mokyklos projektą, pasižymintį glotnia erdve, apie kurią kalbėjo Deleuze’as. Deleuze’o įžvalgų užuomazgų randama kitų filosofų (S. Maimono, H. Bergsono), inspiravusių Deleuze’o alegorines figūras, veikaluose. Minėtieji konceptai yra tiesiogiai ar metaforiškai susiję su ugdymo lauku ir mokymusi, t. y. pakartojimu ir kūrybiškumu, giliu nardymu ir plūduriavimu paviršiuje, atsipalaidavimu ir dėmesio sukaupimu, balansavimu tarp plataus ir lokalaus veiksmų lauko, skirtingų judėjimo trajektorijų pasirinkimo. Kitokia, atsinaujinti tinkama, mokyklos erdvė šiame straipsnyje įsivaizduojama kaip potvynio teritorija – tai reiškia tam tikrą chaosą, daiktų padėties pasikeitimą. Visa tai leidžia deteritorizuoti erdvę nepažeidžiant jos ribų. Aptariami Deleuze’o išskirti keturi pavojai – baimė, aiškumas, galia ir šleikštulys, kurie paralyžiuoja kūrybinę potenciją ir inovatyvumą. Straipsnyje svarstoma, ką gi šie pavojai reikštų įsivaizduojamoje mokykloje, apimtoje potvynio, ir kaip jie keistų mokyklos veikėjų elgesį.

Esminiai žodžiai: vaizduotė, mokymasis, plaukimas, potvynis, mokykla.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.030


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805