Loginis ir frazės kirtis informaciniuose tekstuose

Rūta Kazlauskaitė

Santrauka


Straipsnis skirtas sakinių, vartojamų informaciniuose tekstuose  – žinių laidų pranešimuose – struktūrai, intonacijai, aktualiajai skaidai aptarti, frazės ir loginio kirčio skirtumams nusakyti ir santykiui išryškinti.

Tyrimas parodė, kad informaciniuose tekstuose, žiūrint sandaros, vyrauja vientisiniai dvinariai asmeniniai sakiniai ir, žiūrint pasakymo tikslo, – tiesioginiai sakiniai. Vientisiniai sakiniai yra gana ilgi, išplėstiniai. Informatyvioji sakinio (frazės) dalis – rema būna sakinio gale, po temos. Tiesioginiams sakiniams būdingas kylantis-krintantis intonacijos modelis. Frazės kirčiu išskiriamas paskutinis žodis. Šis kirtis yra neutralus, automatizuotas. Loginis kirtis dažniausiai atlieka kontrasto funkciją: prasmiškai išryškina aktualiausią turinio dalyką. Jis yra nefiksuotas. Frazės ir loginio kirčio įprastinė vieta – informatyvioji, reminė, sakinio dalis.

Esminiai žodžiai: frazės kirtis, loginis kirtis, informacinis tekstas (žanras), sakinys, frazė, intonacija, aktualioji sakinio skaida

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.3


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805