ToBI sistemos adaptavimas lietuvių kalbos pagrindinio tono kaitai žymėti

Neringa Krapikaitė

Santrauka


Vienas iš sudėtingiausių sakytinės kalbos aspektų yra intonacija, nes jos akustinė sandara susijusi su visais kalbos fonetinės sistemos elementais – segmentiniais ir supersegmentiniais – ir yra lemiama jų savybių. Tuo pačiu intonacija irgi lemia šias ypatybes. Įtaka abipusė. Dėl intonacijos, kaip mokslinių tyrimų objekto, sudėtingumo ir nevienalytiškumo, lietuvių kalbos intonacijos tyrimai vis dar nesuaktyvėjo. Iš pradžių reikia parengti tiriamąją medžiagą – specializuotą garsyną, kuris būtų tinkamas intonacijos požymiams analizuoti. Viena iš labiausiai paplitusių intonacijos anotavimo ir trankribavimo sistemų – ToBI transkripcijos sistema. Pilną ToBI transkribcijos sistemą sudaro tam tikrų rūšių lygmenys (angl. Tiers), išdėstyti skirtinguose laiko ir erdvės požiūriu pasakymo garso bangos taškuose: ortografijos, pauzių indekso, intonacijos ir pastabų. Pagrindinis šio straipsnio tikslas (ir uždavinys) – atskleisti ToBI transkribcijos sistemos pritaikomumą lietuvių kalboje (jos intonacijoje) ir aptarti tolesnių intonacijos tyrimų perspektyvas. Nustatyta, kad ToBI transkribcijos sistema gali būti pritaikyta lietuvių kalbos intonacijos požymiams žymėti. Ši transkribcijos sistema ne tik palengvina bendro pobūdžio lietuvių kalbos prozodijos tyrimus, bet ir sudaro sąlygas lyginti pačios fonologinės struktūros pasakymų požymius.

Esminiai žodžiai: sakytinė kalba, ToBI, intonacija, transkripcija, pagrindinio tono kirtis.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.5


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805