Kalbinė lyties įvaizdžio raiška anglų kalbos vadovėliuose

Evelina Brusokaitė, Daiva Verikaitė - Gaigalienė

Santrauka


Lyties suvokimas yra ugdomas stebint aplinką ir yra veikiamas taip vadinamų „lyties agentų“. Vadovėliuose pateikiama mokymo medžiaga ir yra vienas iš „lyties agentų“, darančių didžiausią įtaką lyties suvokimui. Lyties vaizdavimas vadovėliuose atspindi visuomenės požiūrį, kuris yra nesąmoningai perimamas besimokančiųjų ir gali sukelti ilgalaikius socialinės elgsenos ir bendravimo trūkumus. Lyties vaizdavimas vadovėliuose yra vienas iš naujausių ir labiausiai nagrinėjamų klausimų tiek sociologijoje, tiek kalbotyroje.

Šio tyrimo tikslas – nustatyti kalbines lyties įvaizdžio raiškos priemones anglų kaip užsienio kalbos vadovėliuose, išleistuose Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje ir Argentinoje. Vadovėlių pasirinkimas buvo pagrįstas galimybe palyginti lyčių įvaizdžius ir kalbines jų raiškos priemones skirtinguose regionuose išleistuose vadovėliuose. Kalbinio aspekto analizė atskleidė, kad anglų kalbos vadovėlis, išleistas Lietuvoje, plačiausiai aprašo vyrų teigiamas savybes ir pristato juos kaip atsakingus, draugiškus, nuoširdžius. Moterys yra pateikiamos priešingai – kaip piktos ir drovios. Veiksmažodžių vartojimas kartu su įvardžiais parodė, kad vyrai mėgsta žvejoti, o moterys asocijuojamos su melžimu.

Anglų kalbos vadovėlis, išleistas Didžiojoje Britanijoje, moteris vaizduoja kaip daug dažniau užsiimančias protine veikla, jos aprašomos kaip svajojančios, tikinčios ir norinčios. Tačiau neigiamos emocijos yra taip pat asocijuojamos su moterimis, jos pateikiamos kaip nusivylusios ir liūdnos. Tuo tarpu vyrai yra pristatomi kaip herojai, kurie veikia kažką labai drąsaus ir ryžtingo.

Anglų kalbos vadovėlyje, išleistame Argentinoje, kartu su įvardžiais vartojami žodžiai parodė, kad vyrai yra laikomi „techais“, t. y. naujųjų technologijų srities profesionalais. Be to, jie asocijuojami su išradimais, atradimais ir kūrimu. Dažniausiai apibūdinami kaip talentingi, gabūs ir puikūs. Tuo tarpu moteris yra pateikiama kaip draugė ar mergina.

Visuose trijuose vadovėliuose yra vartojamos lingvistinės struktūros ir gramatiniai vienetai, kurie sumenkina ir sumažina moters svarbą, tai bendrai abiems lytims žymėti vartojamas žodis man (vyras), bendrai vartojami įvardžiai, titulai, žodžių derivacijos ir „pirmumas“.

Esminiai žodžiai: lyties įvaizdis, lyties suvokimas, šališkumas lyties atžvilgiu, giminės raiška.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.9


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805