LEU anglų kalbos studentų užsienio kalbų mokymosi motyvacija

Dalia Gulbinskienė, Tatjana Dubovičienė

Santrauka


Užsienio kalbos mokymasis yra procesas, reikalaujantis daug pastangų, kurios turėtų būti palaikomos motyvuojančių faktorių, padedančių pasiekti mokymosi tikslus. Motyvacija yra atsakinga už didžiąją dalį mūsų minčių ir poelgių. Žmogaus motyvaciją yra sudėtinga apskaičiuoti ir suprasti. Šiame straipsnyje nagrinėjama motyvacijos svarba besimokant užsienio kalbų. Motyvacija yra besimokančiojo orientyras studijuojant užsienio kalbą. Šio straipsnio tikslas yra pabandyti pažvelgti į EFL studentų vidinius ir išorinius motyvuojančius veiksnius Lietuvos edukologijos universitete.

Esminiai žodžiai: vidinė motyvacija, išorinė motyvacija, integruota motyvacija, instrumentinė motyvacija, motyvacijos nebuvimas, apsisprendimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.17


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805