Interaktyvių lentų panaudojimo skatinimas užsienio kalbų ir profesiniame mokyme: apie ES iTILT and SmartVET projektus

Ton Koenraad, Serkan Çelik, Angela Higgins, Emily Hillier

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamos strategijos ir priemonės, kurios buvo sukurtos, vykdant du ES projektus, skirtus tobulinti mokytojų profesines kompetencijas ir skatinti efektyvų interaktyvių lentų panaudojimą įvairiose švietimo srityse.

Abu projektai „Interaktyvios technologijos kalbų mokyme (iTILT)“ ir „Profesinio rengimo įstaigų mokytojų nuolatinio profesinių kompetencijų tobulinimo stiprinimas naudojant interaktyvias lentas (SmartVET)“ buvo finansuojami iš Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšų.

Straipsnyje detaliai aptariami vykdytų projektų rezultatai ir pristatomos rekomendacijos, pagrįstos poreikių analize, kuria buvo remiamasi, renkant medžiagą ir kuriant mokymo modelius. Pateikiami rezultatai apima mokomąją praktiką ir sukurtus resursus, tarp kurių 1) internetinės mokymo priemonės – daugiau nei 250 vaizdo ir 30 mokomųjų įrašų su papildomais resursais, panaudotų praktinių užsiėmimų, vykusių šešiose Europos šalyse, metu ir 2) mokymo vadovėliai su realistine modelių medžiaga.

Išvadose pristatomas projektinių tyrimų apibendrinamas, aptariami mokytojų pateiktų vertinimų duomenys ir mokytojų tyrėjų refleksija.

Esminiai žodžiai: interaktyvios technologijos, kalbų mokymas, mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.18


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805