Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

Elena Baliutytė

Santrauka


Straipsnyje, remiantis Lietuvos literatūros ir meno archyve esančiais sovietinio laikotarpio rašytojų laiškais Eduardui Mieželaičiui, rekonstruojamas XX a. 7-ojo dešimtmečio lietuvių literatūros laukas: hierarchiškai orientuotų grupuočių laikysenos, kovos, įtampos, asmeniškumai. Išskirtos lauko centre ir paribyje buvusios rašytojų grupės. Teigiama, kad sovietinio lauko struktūrą tuomet formavo santykiai tarp tradicionalistų, arba vadinamųjų „senatorių“ (Juozas Baltušis, Teofilis Tilvytis ir kt.), ir modernistų, arba „novatorių“ (Mieželaitis, Justinas Marcinkevičius, Algimantas Baltakis ir kt.). Literatūros lauko paribyje egzistavo „ideologiškai nepatikimieji“, sovietinės valdžios represuoti vyriausiosios kartos rašytojai (Valys Drazdauskas, Jonas Graičiūnas, Kazys Jankauskas, Viktoras Katilius, Antanas Miškinis ir kt.) ir „autsaideriai“, su nuošalės pozicija susitaikę lauko dalyviai (Antanas Pakalnis, Kazys Marukas, Kostas Kubilinskas).

Skirtingose pozicijose buvusių rašytojų laiškai Mieželaičiui parodo, kaip tuometinė literatūros lauko struktūra buvo suvokta pačių jo dalyvių, kokios taktikos laikytasi, kokiomis priemonėmis siekta dominavimo joje ar bent išlikimo.

Esminiai žodžiai: laiškas, literatūros laukas, XX a. 7-asis dešimtmetis, Eduardas Mieželaitis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Antanas Miškinis.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.20


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805