Nuotykiai, kančia ir propaganda: Antrasis pasaulinis karas sovietmečio lietuvių prozoje vaikams

Loreta Jakonytė

Santrauka


Karo tema vaikų literatūroje yra problemiška dėl poveikio adresato psichikai bei ideologinių manipuliacijų. Straipsnyje aiškinamasi, kaip lietuvių proza vaikams pasakojo apie Antrąjį pasaulinį karą, kurį Lietuva išgyveno valdoma Vokietijos, o tekstai radosi sovietinėje okupacijoje. Remiantis Liūnės Janušytės, Mykolo Sluckio, Vytauto Petkevičiaus, Vytauto Bubnio ir kt. kūriniais teigiama, kad pokariu būta žaismės ir nuotykių, ilgainiui akcentuotos vaiko kančios, tačiau ryškiausiai kurtas propagandinis heroizmas.

Esminiai žodžiai: lietuvių vaikų literatūra, sovietmečio literatūra, Antrasis pasaulinis karas, heroizmas, propaganda.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.21


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805