Muzikinio refreno konceptas Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari filosofijoje

Miglė Petronytė

Santrauka


Šiame straipsnyje pasitelkiant refreno konceptą siekiama struktūruoti pagrindinius Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari muzikos teorijos aspektus. Straipsnyje refrenas bus siejamas su teritorine aplinka, ir pagal skirtingus kosmoso įveikos būdus bus išskirtos trys refreno sudėtinės dalys. Keliami klausimai: Kodėl teritorijos negalima pavaizduoti žemėlapyje? Kas sieja ritmą ir teritoriją? Ritmą ir refreną? Kodėl refrenas yra savarankiškas teritorijos išraiškos judesys? Kaip atsiranda neretrogradinis ritmas? Kada ir kodėl metras tampa nereikalingas? Kokias metamorfozes pereina teritorinis refrenas? Kuo skiriasi intraasambliažo ir infraasambliažo judėjimai? Kaip siejasi refrenas su destratifikacine įstrižaine?

Esminiai žodžiai: Deleuze’as, Guattari, refrenas, muzika, ritmas, teritorija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.26


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805