Socialinių fenomenų teorinių legitimacijų problemos

Liutauras Degėsys

Santrauka


Straipsnyje analizuojami mitologinių, religinių ir filosofinių teorijų bandymai legitimuoti socialinių struktūrų fenomenus – konkrečiai, stokos fenomeną – pradedant nuo graikų mitologijos, krikščionybės principų, nuo antikinių „gyvenimo filosofijos“ konceptų iki klasikinių J. S. Millio ir J. Locke’o liberalizmo bei marksizmo teorijų. Straipsnis yra tų refleksijų refleksija, bandanti metodologiškai įvertinti tų refleksijų teorinį, loginį-metodologinį ir ideologinį efektyvumą. Konkretus stokos fenomenas ir stokos teorinė refleksija yra tyrimo objektas. Analizuojama, kuo teoriniai konstruktai pavirsta žmonių galvose (kaip jie įgauna „sveiko proto“, „viešosios nuomonės“ mitologinius pavidalus) ir kaip tie teoriniai konstruktai transformuojasi į konkrečių žmonių elgesio motyvus.

Esminiai žodžiai: legitimacija, teorija, stoka, refleksija, metakognityvumas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.28


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805