Thomo S. Kuhno mokslo paradigmų klasifikacija pagal Margaret Masterman interpretaciją

Aurimas Okunauskas

Santrauka


Straipsnio tikslas atkreipti dėmesį į Thomo S. Kuhno paradigmos sąvokos daugiaprasmiškumą jo knygoje Mokslo revoliucijų struktūra bei įvertinti T. S. Kuhno komentatorės Margaret Masterman išdėstytą paradigmų klasifikaciją. Ji išskiria tris šios sąvokos aspektus: sociologinį, konstrukcinį ir metafizinį. Mokslo revoliucijų struktūroje M. Masterman įžvelgia bent 21 skirtingą šios sąvokos formuluotę. Dėl tokio sąvokos neapibrėžtumo daug kritikų koncentravosi tik ties metafiziniais aspektais. Šiame straipsnyje išdėstoma pirminė T. S. Kuhno formuluotė, jos išsklaida M. Masterman klasifikacijoje ir konstrukcinės paradigmos sukuriama galimybė naujai aiškinti mokslo kilmę.

Esminiai žodžiai: mokslo filosofija, Thomas S. Kuhnas, Margaret Masterman, paradigma, mokslo kilmė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.29


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805