Immanuelio Kanto etikos įtaka Søreno Kierkegaard’o etinės stadijos sampratai

Viktoras Bachmetjevas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos Søreno Kierkegaard’o filosofinio personažo Teisėjo Vilhelmo etinės pažiūros. Įprastai Teisėjas Vilhelmas yra siejamas su Hegelio filosofine teorija, kurioje siektinas etinis gyvenimas yra suprantamas kaip Sittlichkeit, vyraujančių etinių bei moralinių normų laikymasis. Analizuojant S.  Kierkegaard’o veikalo Arba / arba II dalį, straipsnyje kvestionuojamas tokios sąsajos pagrįstumas ir atskleidžiama, kad esama nemažai argumentų, leidžiančių permąstyti Teisėją Vilhelmą kaip Immanuelio Kanto etikos atstovą.

Esminiai žodžiai: S. Kierkegaard’as, Teisėjas Vilhelmas, G. Hegelis, I. Kantas, etika.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.30


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805