Metakalbiniai vienetai kaip pagrindinis vartosenos tradicijos neturinčių naujųjų skolinių ir jų atitikmenų integracijos į tekstą būdas

Jurgita Girčienė

Santrauka


Straipsnyje, remiantis viešąją rašytinę ir elektroninę 2014–2015 m. vartoseną reprezentuojančios Elektroninės naujųjų skolinių ir jų atitikmenų duomenų bazės medžiaga, nagrinėjamas vienas iš vartosenos tradicijos neturinčių naujųjų skolinių ir lietuviškų jų atitikmenų integracijos į tekstą būdų – adresatui tekstą atkoduoti padedantys metakalbiniai vienetai su metakalbiniais komentarais: atliekama kokybinė ir pirmoji lietuviška medžiaga paremta tokio objekto kiekybinė analizė. Atliekant lyginamąją analizę pristatomas ir kitas susijęs naujųjų leksemų integracijos į tekstą būdas – implicitine metakalbos priemone laikytinas, labiau su adresanto savisaugos ar pan. strategija sietinas grafinis išskyrimas (kabutės ar kursyvas), svarstomos šių priemonių sąsajos ir svarba.

Esminiai žodžiai: naujasis skolinys, lietuviškas skolinio atitikmuo, metakalbinis vienetas, metakalbinis komentaras, grafinis išskyrimas: kabutės, kursyvas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.1


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805