Balys Sruoga kaip personažas: keli Ričardo Gavelio tekstai kultūros atminties požiūriu

Loreta Mačianskaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami Ričardo Gavelio tekstai, kuriuose veikia Balio Sruogos transfigūracijos: lig šiol netyrinėta archyvinė medžiaga – scenarijai „Metai pajūrio kurorte“, „Dievų miškas“ (abu – 1981), ir romanas Vilniaus pokeris (1989). Tyrimu koncentruojamasi į sovietmečiu buvusius aktualius Sruogos biografijos ir kūrybos aspektus, siekiama įžvelgti kultūrinės atminties dėsnius. Laikomasi nuostatos, kad Sruoga buvo ir tebėra moralinis autoritetas, kurio recepcija leidžia užčiuopti kolektyvinio mentaliteto pokyčius.

Esminiai žodžiai: Balys Sruoga, Ričardas Gavelis, literatūrinis scenarijus, sovietmetis, lagerio literatūra, Ezopo kalba.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.9


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805