Angliškai pinigai purvini, o lietuviškai tik nešvarūs? Metaforos ES direktyvose dėl kai kurių baudžiamųjų veikų: gretinamoji analizė

Inesa Šeškauskienė, Modestas Talačka, Valentinas Niunka

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojamos metaforos ES direktyvose dėl kai kurių baudžiamųjų veikų, konkrečiai, dėl pinigų plovimo ir prekybos žmonėmis. Tyrimas grindžiamas šiuolaikine metaforos samprata, kai abstraktesnė sritis aiškinama konkretesne ir tas turinys reiškiamas kalba, konkrečiai, kalbos metaforomis. Šio tyrimo tikslinė sritis – teisė. Tyrimu siekta nustatyti pagrindines ištakų sritis, pasitelkiamas teisei konceptualizuoti. Be to, siekta nustatyti, ar tos pačios metaforos išlaikomos direktyvų vertimuose į lietuvių kalbą.

Tyrimui pasitelkta programinė įranga AntConc leido atrinkti pagrindinius žodžius pagal dažnį. Vėliau analizuoti metaforiniai junginiai.

Tyrimo rezultatai parodė, kad objekto metafora ir personifikacija vartojama dažniausiai. Šie rezultatai atitinka ankstesniuose tyrimuose nustatytas tendencijas. Kiek netikėta, kad karo metafora buvo itin reta, tačiau gana dažnai direktyvose buvo vartojama metafora galia / kontrolė yra aukštai. Vertime dažniausiai išlaikytos pagrindinės metaforos – objekto metafora ir personifikacija.

Įdomu, kad metafora galia / kontrolė yra aukštai vertime į lietuvių kalbą beveik visais atvejais buvo reiškiama kita metafora arba verčiama nemetaforiniu būdu. Atidžiau panagrinėjus metaforas, susijusias su pinigų plovimo ir prekybos žmonėmis sritimis, paaiškėjo, kad anglų kalboje labai nuosekliai laikomasi pinigų plovimo scenarijaus, lietuvių kalboje jis gerokai fragmentiškesnis. Angliškas terminas trafficking in human beings ir jo lietuviškas atitikmuo prekyba žmonėmis grindžiami skirtingomis ištakų sritimis.

Esminiai žodžiai: metafora, teisės diskursas, vertimas, lietuvių kalba, anglų kalba.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.19


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805