Tolima giminystė: Gillesio Deleuze’o spekuliatyvusis realizmas ir filosofija

Rahma Khazam

Santrauka


Straipsnyje analizuojami ir gretinami Deleuze’o filosofija ir spekuliatyvusis realizmas. Remdamasi jo požiūriu į meną, autorė teigia, kad Deleuze’o filosofija laikytina spekuliatyviojo meno suvokimo kritika. Straipsnyje atskleidžiama, kad spekuliatyviojo realizmo kryptis, vadinamoji į objektą orientuota ontologija, nepajėgi paaiškinti mums žinomo šiuolaikinio meno. Nustatomi skirtumai tarp į objektą orientuotos ontologijos (OOO) ir Deleuze’o požiūrio, kuris atskleidžia meną kaip tai, kas antžmogiška, kas gali padėti spręsti OOO patiriamas problemas. Išanalizavus Deleuze’o filosofiją apie meną ir palyginus ją su SR, straipsnyje bandoma ieškoti jų panašumų. Atskleidžiamas analogiškas Deleuze’o ir racionalistinės SR krypties požiūris į filosofijos, meno ir mokslo sąryšį. Randama panašumų ne tik tarp Deleuze’o ir SR, bet ir tarp SR ir meno.

Esminiai žodžiai: Deleuze, spekuliatyvusis realizmas, šiuolaikinis menas, mokslas, antžmogiškas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.21


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805