Dasein svetimybė ir slėpiningumas

Jolanta Saldukaitytė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas unheimlich fenomenas Heideggerio filosofijoje, keliamas klausimas tiek apie patį šį fenomeną, jo įvairius aspektus (slėpiningumą, svetimumą, paslaptingumą, benamiškumą ir kt.), svarstoma, kokiu būdu šis fenomenas pasirodo.

Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama, kaip šis slėpiningumas, svetimybė gali būti suprasta Būties ir laiko kontekste. Tai atliekama aptariant Dasein būtį pasaulyje – pamatinę baimės nuotaiką ir sąžinės fenomeną. Antroje straipsnio dalyje žmogaus slėpiningumas analizuojamas taikant Antigonės mito heideggerišką interpretaciją 1935 ir 1942-ųjų metų Heideggerio tekstuose.

Esminiai žodžiai: Heideggeris, Dasein , būtis, svetimybė, slėpiningumas, benamiškumas, Antigonė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.22


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805