Naujieji skoliniai lietuvių jaunimo diskurse

Vida Česnulienė

Santrauka


Jaunimo diskurso tyrimai pastaruoju metu yra labai aktualūs. Tyrėjai dažnai akcentuoja, kad jaunimo tekstuose gausiai vartojami naujieji skoliniai. Šiame straipsnyje pristatomas lietuvių jaunimo diskurse vartojamų naujųjų skolinių tyrimas. Atliekama kokybinė jaunimo diskurso skolinių semantikos, kilmės, integracijos į diskursą polinkių analizė, aptariamos skolinių lietuvių jaunimo diskurse skolinimosi priežastys ir vartojimo funkcijos.

Esminiai žodžiai: jaunimo diskursas, naujasis skolinys, skolinių funkcijos, reikšmės aiškinamieji metakalbiniai vienetai, vertės aptariamieji metakalbiniai vienetai.

DOI http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.1


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805