Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

Birutė Gudelienė

Santrauka


Straipsnyje ištirta ir patikslinta, kad ankstyvojoje Daukanto leksikografijoje didžiausią rašybos dalį užima fonetinis rašybos principas, kuris daugiausia susijęs su šaknies rašyba, tačiau tokių rašybos atvejų pasitaikė ir galūnėse. Fonetinis rašybos principas reiškiamas sudėtiniais rašmenimis su diakritikais, atspindi įvairius fonetinius procesus. Sudėtiniai rašmenys su diakritikais vartoti atskirti žemaitiškus ir aukštaitiškus balsius, taip pat diferencijavo aukštaitiškųjų kokybę.

Esminiai žodžiai: sudėtinės grafemos, grafemų vartosena, Daukanto rašyba, rašybos principai.

DOI http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.4


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805