Z. Kuzmickio laboratorinio dėstymo metodo retrospekcija šiuolaikinėje literatūros pamokoje

Vitalija Karaciejūtė

Santrauka


Straipsnyje atskleidžiama Z. Kuzmickio (1898–1976) laboratorinio dėstymo metodo retrospekcija šiuolaikinėje literatūros pamokoje. Mėginama išsiaiškinti, ar minėtasis mokymo metodas, kurio esmė – skatinti mokinį mąstyti, kurti, integruojant įvairių dalykų žinias, supratimą, gebėjimus, – priimtinas mokiniams, ar tokio pobūdžio literatūrinio ugdymo modeliai galėtų būti efektyvūs šiandieninėje mokykloje. Tyrimas buvo parengtas remiantis B. S. Bloomo ir R. J. Marzano ugdymo taksonomijomis. Aptarus literatūrinio ugdymo modelį, į kurį buvo integruoti istorijos, geografijos, kūrybinio ugdymo elementai, analizuojami ir apibendrinami mokinių darbo su senųjų kronikų tekstu, kūrybinės užduoties rezultatai, daromos išvados, susijusios su šiuolaikinio ugdymo aktualijomis.

Esminiai žodžiai: laboratorinio dėstymo metodo retrospekcija, literatūrinio ugdymo modelis, netradicinė literatūros pamoka, integruotas ugdymas, eksperimentinė pedagogika.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.5


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805