Mokinių žodyno ugdymas: mąstymo ir sociokultūrinio konteksto svarba

Vilma Leonavičienė, Vilija Salienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos mokinių žodyno ugdymo problemos ir galimybės. Aptariamos kalbos ir mąstymo sąsajos, sociokultūrinio konteksto svarba ugdant mokinių žodyną, žodyno ugdymo galimybės taikant įvairius metodus ir reikšmių aiškinimo būdus. Straipsnyje atsakoma į klausimus: koks mokinių žodyno ugdymo kontekstas; koks mokinių žodyno ugdymo(si) turinys; kokie gali būti žodyno ugdymo(si) būdai; kokie gali būti žodyno ugdymo(si) pratimai. Straipsnyje remiamasi nuostata, kad kalba ir kultūra, kalba ir mąstymas yra neatsiejami dalykai. Kiekvienos šalies kultūra jos atstovui yra lengvai suvokiama, jis geba lengvai orientuotis įvairiose sociokultūrinėse situacijose. Gimtąja kalba kalbame savo tautos viduje: ji jungia žmones, o vartodami kitas kalbas perimame pasaulio kultūrines vertybes.

Esminiai žodžiai: kalba ir mąstymas; sociokultūrinė kompetencija, sociokultūrinis kontekstas, žodyno ugdymas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.6


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805