Maironio politinės pasaulėžiūros raiška ankstyvuoju tautinio sąjūdžio laikotarpiu

Manfredas Žvirgždas

Santrauka


Straipsnyje svarstomas 1883–1895 m. savo politinę pasaulėžiūrą formavusio Jono Mačiulio-Maironio santykis su etnolingvistinio nacionalizmo ideologija. Maironis priklausė būreliui jaunųjų katalikų, nusiteikusių bendradarbiauti pasauliečių inteligentų dominuojamoje nelegalioje spaudoje. Akcentuojama, kad jo viešojoje veikloje derėjo romantinis nacionalizmas, konservatizmas, nuosaikus socialinis kriticizmas ir kompromiso pastangos. Teigiama, kad Maironis orientavosi į aukštąją kultūrą, kreipėsi į idealų adresatą.

Esminiai žodžiai: spaudos draudimas, etnolingvistinis nacionalizmas, modernybė, tautinis atgimimas, „tautų pavasaris“, krikščionybė, ideologija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.9


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805