Maironis tarpukario Lietuvos mokykloje

Viktorija Šeina

Santrauka


Laikantis literatūros sociologo Johno Guillory darbuose suformuotos nuostatos, kad literatūrinio kanono formavimui bei įsigalėjimui didelį poveikį daro švietimo institucijos, šiame straipsnyje nagrinėjama, kokia apimtimi ir kokiais prasminiais akcentais tarpukario Lietuvoje buvo pristatoma Maironio biografija ir kūryba bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos programose, vadovėliuose ir skaitiniuose. Pirmoje straipsnio dalyje aiškinamasi, kada ir kurie Maironio tekstai buvo įtraukti į privalomų kūrinių sąrašą, kokie argumentai lėmė jų priskyrimą mokykliniam literatūros kanonui. Antroje dalyje nagrinėjamas mokyklinis Maironio biografijos naratyvas ir dominuojančios poeto kūrybos vertinimo tendencijos.

Esminiai žodžiai: Maironis, mokyklinis kanonas, reikšminis kanonas, literatūros didaktika, istorinė atmintis.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.10


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805