Pasakojimas tarp transtekstualumo ir intermedialumo

John Pier

Santrauka


Tūro (Prancūzija) universiteto profesorius emeritas, Paryžiaus aukštųjų socialinių mokslų mokyklos mokslinis bendradarbis, XIX–XX a. anglų literatūros tyrinėtojas ir naratologas, vienas pačių iniciatyviausių šiuolaikinės poklasikinės naratologijos atstovų, plėtojančių tarpdisciplinius, intertekstinius, trasmedialiuosius ir intermedialiuosius pasakojimo tyrimus. Vienas Europos naratologijos tinklo steigėjų ir vadovų (2013–2015), įvairių naratologijai svarbių mokslo leidinių sudarytojas: The Dynamics of Narrative Form (2004), Métalepses. Entorses au pacte de la représentation (2005), Théorie du récit. L’apport de la recherche allemande (2005), Theorizing Narrativity (2008), Narratologies contemporaines (2010),  Handbook of Narratology (2014), Jan Mukařovský: Écrits 1928–1946 (2017) ir Emerging Vectors of Narratology (2017).

2016 m. gegužės 18–24 d. LEU Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedroje Johnas Pieras skaitė paskaitas lyginamosios filologijos magistrantams ir doktorantams. Autoriui sutikus, publikuojame jo užrašų vertimą į lietuvių kalbą.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.13


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805