Neveikiamoji rūšis kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje

Tatjana Dubovičienė, Pavel Skorupa

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos neveikiamosios rūšies konstrukcijos kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje. Teorinėje straipsnio dalyje yra pateikiama neveikiamosios rūšies kaip gramatinės kategorijos apibrėžtis ir aprašomi beasmenio pateikimo strategijų tikslai ir vartojimas. Tyrimo duomenys rinkti iš angliškosios analitinės spaudos (The Financial Times (JK) laikraščio – Jungtinės Karalystės dienraščio, turinčio milijonus prenumeratorių visame pasaulyje). 173 beasmenio faktų pateikimo pavyzdžiai suskirstyti į grupes pagal gramatinę kategoriją. Vėliau nustatyti ir palyginti dažniausiai ir rečiausiai vartojami neveikiamosios rūšies konstrukcijų tipai ir jų vartojimo priežastys. Šito tyrimo rezultatai gali būti naudingi redaktoriams, žurnalistams, rašytojams, taip pat tolesniems beasmenio pateikimo strategijų anglų kalboje tyrimams.

Reikšminiai žodžiai: neveikiamoji rūšis, nuasmeninta neveikiamoji rūšis, pseudoneveikiamoji rūšis, nuasmeninimas, nuasmenintas pateikimas, analitinė spauda.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.24


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805