Konstitucinės teisės aktų lietuvių ir anglų kalbomis dvižodžių terminų šaltiniai

Liudmila Mockienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami ir gretinami dvižodžių terminų šaltiniai konstitucinės teisės aktuose lietuvių ir anglų kalbomis. Kalbant apie terminų šaltinius galima paminėti dvi tendencijas – labiau remtis vidiniais šaltiniais arba teikti pirmenybę išoriniams šaltiniams. Vienos kalbos yra atviresnės svetimų kalbų įtakai ir skolinimuisi, o kitos yra uždaresnės ir labiau linkusios maksimaliai išnaudoti savos kalbos išgales kurti naujus terminus. Tai gali būti pasiekta pasitelkiant tam tikrai kalbai būdingas darybos priemones. Kalbų atvirumo išoriniams šaltiniams laipsnis skiriasi. Taigi, skirtingų kalbų terminų kūrėjai sudarydami naujus terminus remiasi skirtingais šaltiniais. Dvižodžių terminų šaltinių analizė gali būti naudinga naujų terminų kūrėjams, terminologams, vertėjams ir kalbininkams, nes ji padeda įvertinti egzistuojančius terminų kūrimo skirtingose kalbose principus ir padeda juos taisyklingai ir sistemiškai taikyti kuriant naujus daugiažodžius terminus. Straipsnyje nagrinėjami dvižodžių terminų šaltiniai, nes daugelis administracinės kalbos daugiažodžių terminų anglų ir lietuvių kalbose yra sudaryti iš dviejų žodžių. Tyrimas atskleidė, kad anglų kalbos konstitucinės teisės terminų kūrėjai yra atviresni svetimų kalbų įtakai ir, kurdami konstitucinės teisės dvižodžius terminus, jie yra linkę remtis išoriniais šaltiniais, o lietuvių kalbos terminų kūrėjai yra labiau linkę saugoti savo kalbą ir, kurdami dvižodžius terminus, labiau remiasi vidiniais šaltiniais.

Esminiai žodžiai: daugiakamieniai terminai, terminų daryba, terminų šaltiniai, teisinė kalba, skoliniai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.26


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805