Pokario atminties pasakojimai: laisvės kovų dalyvių atsiminimai

Rita Tūtlytė

Santrauka


Straipsnio objektas – Romo Kauniečio per keturis dešimtmečius surinkti pokario laisvės kovotojų, ryšininkų ar kitaip kovose dalyvavusių atsiminimai, sudėti į dešimties tomų seriją skirtingais pavadinimais: Aukštaitijos partizanų prisiminimai, Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai, Laisvės kovotojų prisiminimai, Laisvės kovų ir netekčių metai. Straipsnyje susitelkiama į žanro apibrėžtis, apžvelgiamas trauminių patirčių turinys, galįs pasitarnauti mentaliteto ir tapatybės tyrimams. Dėmesys skiriamas atsiminimų pasakojimų strategijoms bei daugiasluoksnei knygų sandarai (atsiminimams ir juos diskursyviai papildantiems KGB dokumentams, Kauniečio komentarams), formuojančiai keliakryptę žiūros perspektyvą ir savitai epopėjinį rinkinių pavidalą. Tyrimu keliami klausimai, kokiu būdu tokio pobūdžio atsiminimų visuma kuria įvairialypį atminties turinį ir ar turi galimybių tapti atminties kultūros dalimi. Straipsnio tikslas – įtraukti daugiabalsius prisiminimus į literatūros kritikos diskursą.

Esminiai žodžiai: prisiminimai, liudijimai, pokario laisvės kova, individualioji ir kolektyvinė atmintis, atminties kultūra, trauma, pasakojimų strategijos.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.1


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805