Kosto Ostrausko draminiai istorijos perrašymai

Reda Pabarčienė

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamos ryškiausio lietuvių egzodo dramaturgo, avangardinės pakraipos rašytojo Kosto Ostrausko (1926–2012) dramos, sąlygiškai vadintinos istorinėmis (Šaltkalvis, Gundymai, Čičinskas, Napoleonas, varna ir višta, Kaladė ir kirvis, Imperatorius ir jo imperija, Stasiukas). Aptariami istorinės medžiagos atrankos ir interpretavimo, stilistinio ir žanrinio perkūrimo principai, dramose keliamos valdžios, istorinės atminties, istorijos vertės problemos. Formuojamos prielaidos svarstymams apie Ostrausko dramų sąsajas su postmoderniąja istoriografija ir Naujojo istorizmo idėjomis.

Esminiai žodžiai: istorinė drama, Kostas Ostrauskas, postmodernioji istoriografi ja, mažoji istorija, istorinė atmintis, komizmas.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.3


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805