Alfonso Maldonio eilėraščio „Pabudimas iš miego“ genezė

Donata Mitaitė

Santrauka


Eilėraštis „Pabudimas iš miego“ kritikų buvo įvertintas kaip vienas geriausių Alfonso Maldonio rinkinio Rytas vakaras (1978) eilėraščių. Poeto archyve yra išlikęs pats pirmasis, 1970 metais rašytas eilėraščio rankraštinis variantas, kurio tekstas ir tiksli parašymo data rodo, kad eilėraštį inspiravo žymaus kalbininko Jono Kazlausko mirtis. Manoma, kad dėl Kazlausko mirties yra kaltas mokslininką persekiojęs sovietinis KGB. Rankraštinio ir spausdinto eilėraščių sugretinimas rodo, kad poetas iš teksto pašalino konkretaus įvykio detales, nors galutiniame variante išliko nuo pat pradžių ryški grėsmės, smurto nuojauta. Eilėraštyje išreikšta ir lyrinio subjekto vidinė sumaištis: jis, nors ir stengiasi, bet nepajėgia suvokti, koks elgesys tokioje situacijoje būtų teisingas. Galima manyti, kad, taisydamas rankraštį, poetas siekė dviejų tikslų: 1) norėjo, kad eilėraštis būtų išspausdintas, o dėl nuorodų į Kazlausko mirtį cenzoriai tekstą tikrai iš knygos būtų išbraukę; 2) siekė paversti eilėraštį visuotinesnę prasmę atveriančiu kūriniu. Iš archyve saugomų rankraščių galima daryti išvadą, kad perėjimas nuo buitiškai konkretaus vaizdo prie labiau apibendrinto sudaro esminę Maldonio eilėraščių genezės ypatybę.

Esminiai žodžiai: Alfonsas Maldonis, archyvas, rankraštis, eilėraščio variantai, eilėraščio genezė.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.5


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805