Pierre’o Bourdieu teorija ir sovietmečio lietuvių literatūros lauko tyrimai

Saulius Vasiliauskas

Santrauka


Straipsnyje svarstomos prancūzų sociologo Pierreʼo Bourdieu meno sociologijos idėjos, parankios tyrinėti sovietmečio literatūros laukui. Glaustai pristatomi ir aptariami pagrindiniai literatūros lauko funkcionavimą apibrėžiantys konceptai ir jų vartosena, formuluojami šios metodologijos probleminiai aspektai, trumpai apžvelgiama Bourdieu darbų kritinė recepcija užsienyje ir jų (pri)taikymas Lietuvoje.

Esminiai žodžiai: Pierre Bourdieu, literatūros sociologija, sovietmečio literatūros laukas, simbolinis kapitalas.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.7


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805