Šiaurinių panevėžiškių patarmės daiktavardžio morfologinio proceso natūralumas

Rasa Kurkauskienė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Šiaurinių panevėžiškių patarmės daiktavardžio morfologinio proceso natūralumo išsamus tyrimas ir išvados pirmą kartą publikuotos autorės daktaro disertacijoje (Kurkauskienė, 2018, 102–117). Siekiant platesnės patarmės tyrimų sklaidos straipsnyje glaustai ir aiškiai pateikiamas koncentruotas disertacijoje aprašytas tyrimas. Straipsnyje atlikti tik nežymūs pakeitimai.

Straipsnyje keliamas tikslas – remiantis natūraliosios morfologijos teorijos principais įvertinti ir glaustai aprašyti konstrukcinį linksnių formų ikoniškumą, daiktavardžio formų (vertikalųjį) ir galūnių (horizontalųjį) sinkretizmą. Fleksinių formų paradigmų lyginimas parodė, kad šiaurinių panevėžiškių patarmėje, palyginti su bendrine kalba, sinkretizuotų linksnių, neikoniškų, kontraikoniškų formų yra gerokai daugiau. Dėl to atsiranda tendencija nuo trijų (vyriškojo, moteriškojo ir mišriojo) linksniavimo tipų pereiti į du (vyriškąjį ir moteriškąjį) linksniavimo tipus.

Esminiai žodžiai: šiaurinių panevėžiškių patarmė, natūralioji morfologija, konstrukcinis linksnių formų ikoniškumas, vertikalusis sinkretizmas, horizontalusis sinkretizmas.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.11


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805