Pastabos apie Balio Sruogos laiškų rašybą ir kalbą

Aurimas Markevičius, Neringa Markevičienė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Šiame straipsnyje aprašomuoju, analizės, tekstologinio tyrimo metodais nagrinėjant istorinio konteksto medžiagą ir detales, tiriami Balio Sruogos laiškų rašybos atvejai, neatitinkantys jo gyvento meto ir dabartinės ortografijos. Aprašomi ir B. Sruogos kalbos ypatumai, ypač tarmybės, būdingos ne tik jo gimtajai rytų aukštaičių, bet ir vakarų, pietų aukštaičių, žemaičių tarmėms, taip pat laiškuose vartojamos svetimybės.

Esminiai žodžiai: Balys Sruoga, egodokumentai, ortografija, tarminiai elementai, svetimybės, autoriniai naujažodžiai.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.12


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805