Tekstyno duomenimis pagrįstas britų anglų kalbos konstrukcijų su veiksmažodiniais daiktavardžiais CHAT, TALK ir CONVERSATION tyrimas

Judita Giparaitė, Eglė Balčiūtė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Konstrukcijos su veiksmažodiniais daiktavardžiais (angl. deverbal nouns) daugelio moks­lininkų jau buvo tyrinėtos įvairiais aspektais, tačiau mažai dėmesio sulaukė šių konstrukcijų tyrimai taikant prototipų teoriją. Šiame straipsnyje tiriamos prototipų teorijos požiūriu skirtingos konstrukcijos su sinoniminiais veiksmažodiniais daiktavardžiais chat, talk ir conversation. Šiuo tekstyno medžiaga pagrįstu tyrimu siekiama kiekybiškai ir kokybiškai aprašyti šias konstrukcijas ir išsiaiškinti jų semantines ir sintaksines savybes. Visa tyrimui būtina medžiaga surinkta iš BNC tekstyno.

Straipsnyje analizuojamas konstrukcijų su sinoniminiais veiksmažodiniais daiktavardžiais chat, talk ir conversation junglumas su įvairiais veiksmažodžiais, turinčiais mažą semantinį svorį, produktyvumas, komplementacija ir būdvardinė modifikacija. Tyrimas parodė, kad, nors minėtos konstrukcijos priklauso skirtingoms prototipų grupėms, jos turi daug panašumų visais tyrinėjamais aspektais. Šių konstrukcijų produktyvumo, komplementacijos ir būdvardinės modifikacijos skirtumai išryškėja tik analizuojant jų junglumą su įvairiais veiksmažodžiais, turinčiais mažą semantinį svorį.

Esminiai žodžiai: konstrukcijos su veiksmažodiniais daiktavardžiais, tekstyno duomenimis pagrįstas tyrimas, semantinės ir sintaksinės savybės, kiekybinė analizė, komplementacija, būdvardinė modifikacija.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.14


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805