Diskurso prozodija: žodžio bachelor ir jo lietuviško atitikmens viengungis kolokatų semantika

Linas Selmistraitis

Santrauka


[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnyje pateiktas tyrimas atskleidžia angliškų ir lietuviškų kolokatų su anglišku žodžiu bachelor ir jo lietuvišku atitikmeniu viengungis semantikos panašumus ir skirtumus laisvuosiuose žodžių junginiuose ir kolokacijose, kurios parodo visuomenės požiūrį į nevedusius vyrus. Tyrimo šaltinis – 2012–2017 m. angliškos ir lietuviškos žiniasklaidos straipsniai. Tyrimas atskleidė, kad angliška ir lietuviška žiniasklaida turi daugiau panašumų nei skirtumų žodžių bachelor ir viengungis diskurso prozodijos atžvilgiu, kai kalbama apie neigiamame arba teigiamame diskurse vartojamus kolokatus su žodžiais bachelor / viengungis. Tačiau neigiamų kolokatų su žodžiu viengungis lietuvių žiniasklaidoje proporcingai yra daugiau nei anglų kalboje su žodžiu bachelor. Tai rodo labiau neigiamą Lietuvos visuomenės požiūrį į nevedusius vyrus.

Esminiai žodžiai: kolokatas, žodžių junginys, viengungis, semantika, diskurso prozodija, lietuvių kalba, anglų kalba.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.15


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805