Angliškų ir lietuviškų meninių kūrinių recenzijų struktūriniai elementai

Jurgita Sriubaitė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Nuolat atsiranda vis naujų meninių kūrinių, jiems svarbu pritraukti savo auditoriją, adresatą. Todėl iš tos gausybės meninių kūrinių visuomenei reikia rinktis, kurie iš jų yra verti dėmesio, o kurie neatitinka keliamų reikalavimų. Meninių kūrinių recenzijos padeda susidaryti nuomonę ir apsispręsti, ar verta tuos kūrinius skaityti. Šiame straipsnyje pristatoma recenzija kaip žanras, apibrėžiamos ir pristatomos svarbiausios šio žanro ypatybės ir funkcijos. Recenzijos skaitytojai tikisi, kad recenzentas ne tik pristatys ir aprašys nagrinėjamą kūrinį, bet ir pateiks jo argumen­tuotą analizę ir vertinimą. Pastarasis yra būtina bet kurios recenzijos dalis. Labiausiai ištirtos akademinės recenzijos, įvairių sričių knygų recenzijos (akademinių, ekonominių ir kt. knygų), tačiau mažai domimasi meninių kūrinių recenzijomis. Iš pastarųjų daugiausia dėmesio sulaukia grožinių kūrinių recenzijos. Šiam tyrimui buvo surinktos angliškos ir lietuviškos filmų ir spek­taklių recenzijos, publikuotos 20 a. aštuntojo dešimtmečio pirmoje pusėje. Šiuo tyrimu siekta išskirti įvairius elementus, būdingus angliškų ir lietuviškų meninių kūrinių recenzijų struktūroms, rasti šių skirtingų kultūrų recenzijų rašymo tradicijų panašumus ir skirtumus.

Esminiai žodžiai: angliškos meninių kūrinių recenzijos, lietuviškos meninių kūrinių recenzijos, meninių kūrinių recenzijų elementai, struktūra, recenzijų rašymo tradicijos.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.17


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805