Eristinis argumentavimas politinėje reklamoje

Skirmantė Biržietienė, Eglė Gabrėnaitė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Retorika – universali įtikinėjimo sistema, gebėjimas atrasti įtikinimo būdus ir priemones kiekvienu konkrečiu atveju. Įtikinimo proceso esminė dalis – argumentavimas – yra retorikos mokslo šerdis. Straipsnyje pristatomo tyrimo objektas – politinio diskurso argumen­tacijos lygmuo. Įvairių reklamos formų argumentacijos ypatybių analizė atskleidžia, kad eristinė argumentacija yra vyraujanti argumentacijos rūšis reklamoje. Paveikiuosiuose diskursuose eristiniai argumentai pasitelkiami dažnai, politiniame diskurse tam įtakos turi konkurenciniai santykiai, populiarumo vaikymasis, kova dėl valdžios, kuri įvairių, ypač per priešrinkimų debatus įgyja žodinio ginčo pavidalą. Tirti politinių reklamų pavyzdžiai atskleidžia, kad eristinėmis gudrybėmis vadinami argumentavimo modeliai politiniame diskurse funkcionuoja kaip paveikaus diskurso kūrimo strategija, turinti padėti pelnyti auditorijos simpatijas ir palankumą, kurti bendrystės ir bendradarbiavimo tarp politiko ir auditorijos regimybę.

Esminiai žodžiai: retorika, persvazija, eristika, eristinis argumentavimas, politinė reklama.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.18


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805