Reklama šiuolaikinėje lietuvių poezijoje

Dainius Vaitiekūnas

Santrauka


Šiuolaikiniai lietuvių poetai pasinaudoja reklaminėmis klišėmis siekdami jas ironiškai perrašyti, kad galėtų išsakyti kritišką požiūrį į vartotojų visuomenę, jai būdingą stereotipinį mąstymą. Vis dėlto tarp jauniausių poetų eilėraščių pasitaiko tokių, kuriuose stereotipinės reklamos intertekstai tiesiogiai nebesietini su visuomenės kritika. Straipsnyje analizuojami kūrybiški su reklama siejamų klišių panaudojimo atvejai keliuose skirtingų poetų kartų – Marcelijaus Martinaičio, Aido Marčėno, Sigito Parulskio, Mindaugo Valiuko, Gvido Latako, Manto Balakausko – eilėraščiuose.

Esminiai žodžiai: reklama, klišė, šiuolaikinė lietuvių poezija.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Beigbeder F., 2003, 14, 99 euro, vertė A. Melkūnaitė. Vilnius: Tyto alba.

Latakas G., 2013, Salų žuvys. – Poezijos pavasaris 2013. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 50.

Marčėnas A., 2006, Eilinė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Martinaitis M., 2004, K. B. Įtariamas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Martinaitis M., 2008, Skaityti ar stebėti, kaip pešasi žvirbliai? – Bernardinai.lt, 2008-03-15. – http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/9702 (žiūrėta 2010-01-24).

Parulskis S., 1999, Atsitrenkiantis aidas. – S. Parulskis, A. Marčėnas, 50 eilėraščių. Vilnius: Baltos lankos, 65–68.

Parulskis S., 2009, Pagyvenusio vyro pagundos. Vilnius: Baltos lankos.

Riffaterre R., 1971, Essais de stylistique structurale. Paris: Flammarion.

Rastauskas R., 2009, Privati teritorija. Esė rinktinė. Vilnius: Apostrofa.

Valiukas M., 2006, Dambrelis. Vilnius: Apostrofa.
eISSN 1822- 7805