Filosofiniai ir edukaciniai loginiu mąstymu paremto moralės ugdymo principai

Rasa Aškinytė - Degėsienė

Santrauka


Šiame straipsnyje pagrindžiama tezė jog „moralės galima išmokti“. Analizuojamos pagrindinės galimos moralinio ugdymo klaidos, ieškoma tinkamiausių edukacinių principų bei didaktinių sistemų, padedančių mokytis moralės. Atskleidžiama bei teoriškai pagrindžiama mąstymo svarba doriniame ugdyme bei galimybė taikyti loginio mąstymo kompetenciją kaip moralinių reiškinių analizavimo priemonę.

Esminiai žodžiai: racionalizmas, moralė, moraliniai sprendimai, intencionali sąmonė.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Arendt H., 1995, Tarp praeities ir ateities. Vilnius: Aidai.

Berger L. P., Luckman T., 1999, Socialinis tikrovės konstravimas. Vilnius: Pradai.

Bitinas B., 1986, Auklėjimo teorijos ir metodikos klausimai. Vilnius.

Bourdieu P., Wacquant L. J. D., 2003, Įvadas į refleksyviąją sociologiją. Vilnius: Baltos lankos.

Dewey J., 1966, Philosophy of Education. Problems of Men. Littlefield, Adams and Co, New Jersey.

Fisher R., 1990, Teaching Children to Think. Oxford: Blackwell.

Hannam P., Echeveria E., 2009, Philosophy with teenagers. Nurturing a moral imagination for XXI century. Great Britain, Continuum.

Kant I., 1960, Education. The University of Michigan Press.

Kaffemanas R., 2001, Mąstymo psichologija. Šiaulių universiteto leidykla.

Lipman M., 1988, Philosophy Goes to School. Temple University Press.

Lokas Dž., 1992, Esė apie pilietinę valdžią. Vilnius: Mintis.

MacIntyre A., 2000, Trumpa etikos istorija. Vilnius: Charibdė.

Matthews G. B., 1997, Dialogues With Children. Harvard University Press.

McCabe S. P., 1992, Moral Reasoning// Psychological Foundations of Moral Education and Character Development: An Integrated Theory of Moral Development. The Council for Research in Values and Philosophy.

Navarro A. M. V. Ethical Education Through Philosophical Discussion. // Thinking, 1998, Vol. 14, No. 2. p. 23–26.

Nisbet R. A., 2000, Sociologijos tradicija. Vilnius, Pradai.

Paul R., 1993, Critical Thinking. CA, Foundation for Critical Thinking.

Plečkaitis R., 2004, Logikos pagrindai. Vilnius: Tyto alba.

Popper K. R., 2001, Rinktinė. Vilnius: Pradai.

Splitter L. J., Sharp A. M., 1995, Teaching for Better Thinking. ACER.

Weinstein M. Critical Thinking and Moral Education. // Thinking, 1996, Vol. 7, No 3., p. 4–9.
eISSN 1822- 7805