Butrimonių šnektos vyriškojo linksniavimo daiktavardžių kamienų mišimas

Rima Bakšienė, Kristina Gecevičiūtė

Santrauka


Straipsnyje aptariami Butrimonių šnektos, esančios pietų ir vakarų aukštaičių paribyje, vyriškojo linksniavimo daiktavardžių kamienų mišimo atvejai. Tyrimo medžiaga – tarminiai tekstai, įrašyti 2012–2013 metais. Daugiausia dėmesio straipsnyje skiriama atskirų kamienų linksnių galūnėms apžvelgti, taip pat bandoma nustatyti priežastis, dėl kurių vyksta kamienų mišimo procesas.

Išanalizavus Butrimonių šnektos vyriškojo linksniavimo daiktavardžių kamienų mišimo atvejus, paaiškėjo, kad dažniausiai mišimas vyksta dėl produktyvesniųjų kamienų įtakos. Labai dažnai vieno, paprastai neproduktyvaus, kamieno daiktavardžiai linksta perimti kito, produktyvesniojo, kamieno galūnes. Pasitaiko atvejų, kai vartojamos abi gretiminės tam tikrų linksnių formos.

Esminiai žodžiai: daiktavardis, vyriškasis linksniavimas, kamienų mišimas, paradigma, kamieno produktyvumas.


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805