Dėl prielinksnių „anot“ ir „pasak“ vartosenos

Vida Česnulienė

Santrauka


Straipsnyje aptariami prielinksnių anot ir pasak vartojimo polinkiai, nes tokių tyrimų nėra. Dažniausiai šie prielinksniai apibūdinami kaip sinonimiški, galintys keisti vienas kitą. Todėl straipsnyje nagrinėjama, kaip – sinonimiškai ar skirtingomis reikšmėmis – vartojami prielinksniai anot ir pasak.

Tyrimas parodė, kad tie prielinksniai vartojami nevienodai – ir sinonimiškai, ir skirtingomis reikšmėmis.

Sinonimiškai dažniausiai vartojami tekstuose, kuriuose prireikia dažnai nurodyti informacijos šaltinį. Tada, vengiant tų pačių prielinksnių kartojimo, greta esančiuose sakiniuose prielinksniai vartojami sinonimiškai.

Prielinksnis anot vartojamas, kai tiksliai cituojami kito žodžiai ar nurodomas informacijos šaltinis, kuriam pritariama, o prielinksnis pasak pasirenkamas, kai kito mintis savo žodžiais atpasakojama ar tik pažymimas pranešimo šaltinis, o dėl informacijos tikrumo adresantas savo nuomonės nereiškia. Šiuo požiūriu būtų galima paaiškinti ir prielinksnio pasak dažnesnius vartojimo polinkius publicistinio stiliaus tekstuose. Tai ypač aktualu dabartinei publicistikai, kurioje daugiau paliekama abejonių, vengiama šalia nurodomo informacijos šaltinio teikti ir savą nuomonę.

Esminiai žodžiai: prielinksnis, informacijos šaltinis, mokslinis stilius, publicistinis stilius.


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805