Sintaksės norminimo klausimu

Lina Murinienė

Santrauka


Straipsnyje glaustai aptariama keletas problemų, susijusių su sintaksės norminimu. Vykdant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamą projektą šiuo metu atliekamas lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas. Dar anksti daryti apibendrinamąsias tyrimo išvadas, tačiau keletą problemų jau galima minėti: tai tarmių sintaksės duomenų trūkumas, maža dėmesio semantinėms sakinio funkcijoms ir jų variacijoms, nepakankama „Kalbos patarimų“ orientacija į plačiąją visuomenę.

Esminiai žodžiai: linksniai, sintaksė, kodifiacija, kalbos normos, vartosena.


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805