Angliški reklaminiai šūkiai: kai kurių stilistinių priemonių analizė

Tatjana Dubovičienė, Pavel Skorupa

Santrauka


Straipsnyje yra bandoma apibrėžti reklaminio šūkio sąvoką, kuri šiuo metu neturi unifikuoto šios sąvokos apibrėžimo mokslinėje literatūroje. Taip pat straipsnyje pateikiama reklaminių šūkių kalbos analizė lingvistiniu požiūriu, nurodomos kalbinės priemonės, kurios yra taikomos reklamos tekstuose. Atsitiktiniu būdu analizei buvo atrinkti 100 angliškų reklamos šūkių, kurie buvo suskirstyti į grupes pagal vartojamas kalbos ir retorines priemones. Analizės metu buvo nustatytos dažniausiai ir rečiausiai naudojamos vaizdinės, garsinės ir retorinės priemonės.

Esminiai žodžiai: šūkis, analizė, kalbos priemonė, vaizdinė (perkeltinė) kalba, garsinės priemonės, retorinės priemonės.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.013


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805