Методическая компетенция будущих учителей РКИ и её оценивание при помощи тестовых методик

Julija Sutuginienė, Tatjana Čečet

Santrauka


Straipsnis skirtas metodinei kompetencijai, jos struktūrai, turiniui ir kontrolei rengiant rusų kalbos kaip užsienio kalbos specialybės bakalaurus. Autoriai pagrindžia būtinybę atlikti absolventų metodinės kompetencijos baigiamąją patikrą taikant testavimo metodikas, nes taip baigiamasis įvertinimas būtų gerokai objektyvesnis. Kartu absolventų žinias siūloma tikrinti taikant uždaro tipo testus, o jų gebėjimus sąmoningai ir kūrybiškai taikyti užsienio kalbos dėstymo metodikos žinias praktikoje – su atviro tipo testais.

Esminiai žodžiai: kompetencija, kompetentingumas, metodinė kompetencija, žinios, gebėjimai, įgūdžiai, užsienio kalba, rusų kalba kaip užsienio kalba, testavimas, kontrolė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.018


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805