Anglų kalbos mokymas(-is) suaugusiųjų kursuose

Tatjana Dubovičienė, Dalia Gulbinskienė

Santrauka


Straipsnyje pateikiamas suaugusio besimokančiojo sąvokos apibrėžimas ir pateikiami patarimai, kaip mokyti suaugusius anglų kaip užsienio kalbos. Šiame straipsnyje yra bandoma išnagrinėti suaugusių besimokančiųjų anglų kalbos Lietuvos edukologijos universitete (LEU) poreikius ir lūkesčius. Taip pat yra pateikiami pasiūlymai, kaip įveikti sunkumus, su kuriais susiduria mokytojai mokymo procese. Šio mokslinio tyrimo duomenys yra paimti apklausus 30 suaugusių besimokančiųjų anglų kalbos LEU. Analizės metu buvo nustatyti pagrindiniai besimokančius motyvuojantys veiksniai, sunkiausi ir svarbiausi komunikacijos įgūdžiai, sunkiausi kalbos aspektai ir naudingiausi mokymo metodai.

Esminiai žodžiai: anglų kaip užsienio kalba, suaugę besimokantieji, mokymo metodai, motyvacija, komunikaciniai gebėjimai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.019


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805