Meno tiesa ir estetinė tikrovė Vosyliaus Sezemano estetikoje

Dalius Jonkus

Santrauka


Straipsnyje analizuojama Vosyliaus Sezemano meninės tiesos ir estetinės tikrovės samprata. Straipsnyje teigiama, kad Sezemanas skiria formalią ir materialią meno tiesą, kad atskleistų meninių reiškinių savitumą. Estetinę tikrovę Sezemanas apibūdina pasitelkdamas neutralizacijos ir derealizacijos terminus. Šie terminai estetinei tikrovei apibūdinti taip pat vartojami Husserlio, Hartmanno ir Ortegos y Gasset filosofijoje. Straipsnyje Sezemano meninės kūrybos samprata lyginama su Merleau-Ponty institucijos samprata ir pažymima, kad meno kūrinys turi būti suprastas ne kaip užbaigtas daiktas, bet kaip toks kūrybinis veiksmas, kuris implikuoja pakartojimo galimybę.

Esminiai žodžiai: fenomenologija, neutralizacija, estetika, estetinė realybė, meno tiesa, institucija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.026


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805