Vol 15, No 1 (2013)

Didaktinė lingvistika

Turinys

Straipsniai

Akustiniai pučiamųjų priebalsių balsingumo požymiai PDF failas
Rytis Ambrazevičius
Нормативная лексикография как этап развития гуманитарной культуры PDF failas
Ибрагимпаша Бабаев
Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidžių kiekybiniai požymiai PDF failas
Rima Bakšienė
Internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūra ir raiška PDF failas
Laimutė Bučienė
Vokiečių kalbos, kaip užsienio kalbos, mokytojų rengimo Vokietijoje veiklos tyrimas Full Text PDF (English)
Sergiy Bobrakov
Priežasties konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose PDF failas
Vida Česnulienė
О военной лексике эпоса «Китаби-Деде Горгуд» PDF failas
Икрам Гасымов
Kultūrinių konotacijų reikšmė kalbos leksinių vienetų mokymosi procese Full Text PDF (English)
Ketevan Gochitashvili, Mariam Manjgaladze
Grafema su pagrindu a: sudėtinių grafemų ir fonemų santykis ankstyvojoje Simono Daukanto leksikografijoje PDF failas
Birutė Gudelienė
Kalbinė komunikacija: kreipimosi substantiva communia raiška PDF failas
Ona Laima Gudzinevičiūtė
Структурно-семантические особенности глагольных фразеологических единиц в уйгурском языке PDF failas
Гюнель Исаева
Modulinė lituanistika: teoriniai modeliai ir praktikos realijos PDF failas
Vilija Janušauskienė
Dėl kai kurių daiktavardinių priesagos -ėti veiksmažodžių kirčiavimo normų PDF failas
Vidas Kavaliauskas
Okazionalūs deminutyvai: tipai ir paskirtis kalbiniame akte PDF failas
Rūta Kazlauskaitė, Kazimieras Župerka, Jurgita Macienė
Intonuoto garsyno kūrimo principai PDF failas
Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis
Minkštųjų priebalsių poveikis lietuvių bendrinės kalbos ilgųjų kirčiuotų balsių spektrui PDF failas
Regina Kliukienė, Ieva Raudžiūtė
Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio kalbų mokytojų nuolatinio profesinio tobulinimo(si) modeliai ir tipai Full Text PDF (English)
Maryna Kryvonis
«Взрослая» прагматика и «детская» грамматика: влияние речи взрослого на усвоение языка ребенком PDF failas
Виктория Казаковская
Petro Būtėno darbai lietuvių dialektologijos srityje XX a. 3–4 dešimtmečių laikotarpiu PDF failas
Lionė Lapinskienė
Inovatyvūs kalbų mokymo(si) metodai šiuolaikiniame ugdymo kontekste PDF failas
Vilma Leonavičienė, Vilija Salienė
Latviešu bērnu valodas pētījumu vēsture PDF failas
Dace Markus
Palyginimai mokslo populiarinamuosiuose tekstuose PDF failas
Ona Petrėnienė
Единство в разнообразии при интерпретации языковых и/ или лингвистических явлений PDF failas
Георге Попа
Pažangios profesinės kalbos mokymo per globalinį bendradarbiavimą kompetencijos Full Text PDF (English)
Inta Ratniece
Globalinis bendradarbiavimas tobulinant pradedančiųjų anglų kalbos, kaip užsienio kalbos, mokytojų kompetencijas Full Text PDF (English)
Inta Ratniece, Diāna Liepa, Aija Dudkina
Semantinės ir sintaksinės struktūros ryšiai materialių procesų sakiniuose Full Text PDF (English)
Dalė Roikienė
Grožis kalboje: Tolkieno fonologija ir fonetinė estetika kaip „Žiedų valdovo“ kūrybiškumo ir įkvėpimo šaltinis Full Text PDF (English)
Susan Robbins
Garsažodinių refrenų implozija PDF failas
Jurga Trimonytė - Bikelienė
Dėl priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžos afikso kirčiavimo šiaurės žemaičių patarmėje PDF failas
Daiva Vaišnienė
Iš vietininko norminimo istorijos PDF failas
Vidas Valskys
Darybinių sinonimų, darybinių variantų ir paronimų panašumai bei skirtumai PDF failas
Jolanta Vaskelienė
Jungiamąją paskirtį turintys prieveiksmiai studentų tekstų rinkinyje Full Text PDF (English)
Zigrida Vinčela