Vol 17, No 1 (2015)

Didaktinė lingvistika

Turinys

Didaktinė lingvistika

Dėl tiesioginio objekto raiškos neigiamuosiuose veiksmažodiniuose junginiuose PDF
Laimutė Bučienė
Kai kurių dvibalsinių galūnių priegaidės Prienų šnektoje: instrumentinis ir audicinis tyrimas PDF
Jurgita Jaroslavienė
Loginis ir frazės kirtis informaciniuose tekstuose PDF
Rūta Kazlauskaitė
Lietuvių kalbos kirčiuotų mišriųjų dvigarsių [i] + R trukmė (jaunosios kartos duomenimis) PDF
Regina Kliukienė, Simona Juodžiukynaitė
ToBI sistemos adaptavimas lietuvių kalbos pagrindinio tono kaitai žymėti PDF (English)
Neringa Krapikaitė
Sinekdochos teoriniai niuansai ir praktiniai jos aspektai reklamoje PDF
Irena Smetonienė
Rašytinio teksto aktualioji sakinio skaida PDF
Jolanta Vaskelienė