Vol 18, No 1 (2016)

Didaktinė lingvistika

Turinys

Didaktinė lingvistika

Metakalbiniai vienetai kaip pagrindinis vartosenos tradicijos neturinčių naujųjų skolinių ir jų atitikmenų integracijos į tekstą būdas PDF
Jurgita Girčienė
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rašinių stiliaus problemos PDF
Irena Smetonienė, Ona Petrėnienė
Lietuvių ir latvių kalbų uždarumos priebalsiai: sprogimo fazės trukmė ir FFT spektrai PDF
Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne
Kompiuterijos srities naujieji skoliniai PDF
Sonata Vaičiakauskienė
Sudėtiniai sakiniai ir jų skyryba angliškai parašytuose Latvijos studentų tekstuose PDF (English)
Zigrida Vincela
Germanizavimo įtaka Mažosios Lietuvos asmenvardžiams XVIII–XIX a. PDF
Aušra Žemienė